Home / News / Seminar Kyokushin Kan
19 Jul 2019
Seminar Kyokushin Kan

June 6-8, 2020 in Inowroclaw, will be held the seminar Kyokushin Kan in Poland with special guest Taku Yokozawa